Σεμινάριο εκπαιδευτών ski/snowboard της Ακαδημίας μας 22-29 Δεκεμβρίου 2018.

με επιστροφή στον “τόπο του εγκλήματος” ύστερα από πολλά, πολλά χρόνια.


Kopaonik/Σερβία