Το Σαββατο 02 Μαρτίου 2019 η ακαδημία μας διοργάνωσε

επιτυχημένα εξόρμηση στον Παρνασσό με τα “Εκπαιδευτήρια Ζαγοριανάκου”.